ทักษะทางการเงินที่เราควรมี

05:58
คนเรามักจะคิดว่า ถ้าอยากรวย มีฐานะที่มั่นคง ไม่มีปัญหาเรื่องการใช้จ่าย ทักษะที่จำเป็นคือ "การหาเงิน" แท้จริงแล้ว ยังมีทักษะด้านอื่น ๆ อีก ที่ผู้ต้องการมีอิสรภาพทางการเงินพึงมี