Swift Code ของธนาคารต่างๆ

08:40
ในกรณีที่คุณต้องการ "ส่งเงินกลับเมืองไทย" จำเป็นต้องใช้ Swift Code ของธนาคารที่คุณมีบัญชีอยู่ เพื่อเป็นการอ้างอิงกับธนาคารต้นทางในการส่งเงินรหัส Swift Code ของธนาคารในประเทศไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์


(http://www.scb.co.th )
ชื่อธนาคาร: Siam Commercial Bank Public Company Limited (SCB)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 9 Ratchadaphisek Road Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
หมายเลขโทรศัพท์: 2544-1111
Fax: 2544-5000
Swift Code: SICOTHBK

ธนาคารกสิกรไทย


(http://www.kasikornbank.com )
ชื่อธนาคาร: KASIKORNBANK Public Company Limited (KBANK)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 1 Soi Kasikornthai Ratburana Rd, Bangkok 10140
หมายเลขโทรศัพท์: (66 2) 222-0000
Fax: (66 2) 470- 2749
Swift Code: KASITHBK

ธนาคารกรุงเทพ


(http://www.bangkokbank.com )
ชื่อธนาคาร: Bangkok Bank Public Company Limited (BBL)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 333 Silom Road Bangrak, Bangkok 10500
หมายเลขโทรศัพท์: 2231-4333 Fax: 2236-8281-2
Swift Code: BKKBTHBK

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์


(http://www.standardchartered.co.th )
ชื่อธนาคาร: Standard Chartered Bank (Thailand)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 90 North Sathorn Road Bangkok 10500
หมายเลขโทรศัพท์:2724-4000
Swift Code: SCBLTHBX

ธนาคารกรุงไทย


(http://www.ktb.co.th )
ชื่อธนาคาร: Krung Thai Bank Public Company Limited (KTB)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Wattana, Bangkok 10110
หมายเลขโทรศัพท์: 2255-2222
Fax: 2255-9391-6
Swift Code: KRTHTHBK

ธนาคารไทยธนาคาร


(http://www.bankthai.co.th )
ชื่อธนาคาร: BankThai Public Company Limited
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 44 North Sathorn Rd Silom, Bangrak, Bangkok 10500
หมายเลขโทรศัพท์: 2638-8000
Fax: 2633-9044
Swift Code: UBOBTHBK

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา


(http://www.krungsri.com )
ชื่อธนาคาร: Bank of Ayudhya Public Company Limited (BAY)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 1222 Rama 3 Road, Bang Phongphang Yannawa, Bangkok 10120
หมายเลขโทรศัพท์: 2296-2001 , 2683-1000
Fax: 2683-1304
Swift Code: AYUDTHBK

ธนาคารนครหลวงไทย


(http://www.scib.co.th )
ชื่อธนาคาร: Siam City Bank Public Company Limited (SCIB)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 1101 New Petchburi Road Makkasan, Rajthewi, Bangkok 10400
หมายเลขโทรศัพท์: 2253-0200
Swift Code: SITYTHBK

ธนาคารทหารไทย


(http://www.tmbbank.com )
ชื่อธนาคาร: TMB Bank Public Company Limited
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 3000 Phaholyothin Rd Chatuchak, Bangkok 10900
หมายเลขโทรศัพท์: (66 2) 299-1111 273-7020
Fax: (66 2) 273-7118
Swift Code: TMBKTHB

ธนาคารยูโอบี


(http://www.uob.co.th )
ชื่อธนาคาร: Union Overseas Bank (Thai) [UOB Thailand]
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 191 South Sathorn Road Yannawa, Bangkok 10120
หมายเลขโทรศัพท์: 234-3000
Fax: 2287-2973-4
Swift Code: BKASTHBK

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เพลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Previous
Next Post »