อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคืออะไร แต่ละธนาคารให้อัตราเท่าไหร่

13:13
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก หมายถึง อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปีที่สถาบันการเงินจ่ายให้กับผู้ฝากเงิน เพื่อเป็นค่าตอบแทนที่ผู้ฝากนำเงินมาเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับสถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีหลายประเภท หลายอัตรา โดยขึ้นกับระยะเวลาการฝากเงินและเงื่อนไขการถอนเงิน

อัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคาร


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ในแต่ละรูปแบบนั้นแตกต่างกันไป เช่น อัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สามารถถอนเงินได้ตลอดเวลา จึงต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน เป็นต้น สามารถดูอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของแต่ละธนาคารได้ ที่นี่ (ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ของแต่ละธนาคาร ทั้งดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และดอกเบี้ยเงินฝากประจำ จากธนาคารแห่งประเทศไทย)

ทั้งนี้ เมื่อเราเลือกฝากเงิน ควรเลือกประเภทการฝากเงินที่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) ของแต่ละคน เพื่อที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการฝากเงิน และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนั้น

ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย
อธิบายเพิ่มเติมโดย นพเดช เวชพิมล (Twitter: @pizad_sura)

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เพลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Previous
Next Post »