วิจารณ์หนังสือ ตีแตก โดย ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

22:53
หนังสือเล่มนี้เขียนโดย ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร สอนแนวทางการเป็น Value Investor หรือการลงทุนที่เน้นคุณค่าในตัวหุ้น

ในหนังสือเล่มนี้ได้บอกวิธีการเลือกหุ้น การดูหุ้นแต่ละตัว การวิเคราะห์หุ้นกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เป็นหนังสือที่ผู้เริ่มต้นเล่นหุ้นควรอ่านยิ่งนัก เพราะได้สอนตั้งแต่พื้นฐานการดูบริษัท การดูงบบริษัทง่าย ๆ

แม้หนังสือเล่มนี้จะเขียนมากว่า 10 ปีแล้ว เนื้อหาก็ยังไม่ล้าสมัย สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างดี

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เพลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

First